symbol piętro pokoje powierzchnia ekspozycja cena mkw cena
M1 0 2 38,17 wsch 8 199,00 zł 312 955,83 zł
M2 0 3 47,45 Płn-wsch 8 299,00 zł 393 787,55 zł
M3 0 3 49,41 Płn-zach SPRZEDANE
M4 0 2 43,79 zach 8 799,00 zł 385 308,21 zł
M5 0 2 43,79 zach 8 599,00 zł 376 550,21 zł
M6 0 2 43,79 zach SPRZEDANE
M7 0 2 39,4 Płd-zach 8 799,00 zł 346 680,60 zł
M8 0 2 31,93 płd 8 799,00 zł 280 952,07 zł
M9 0 3 55,14 Płd-wsch SPRZEDANE
M10 0 2 40,62 wsch 8 399,00 zł 341 167,38 zł
M11 1 2 38,17 wsch REZERWACJA
M12 1 3 47,45 Płn-wsch 8 499,00 zł 403 277,55 zł
M13 1 3 49,41 Płn-zach 8 599,00 zł 424 876,59 zł
M14 1 2 43,79 zach 8 799,00 zł 385 308,21 zł
M15 1 2 43,79 zach 8 799,00 zł 385 308,21 zł
M16 1 2 43,79 zach 8 599,00 zł 376 550,21 zł
M17 1 2 39,4 Płd-zach SPRZEDANE
M18 1 2 31,93 płd SPRZEDANE
M19 1 3 55,14 Płd-wsch 8 599,00 zł 474 148,86 zł
M20 1 2 40,62 wsch 8 399,00 zł 341 167,38 zł
M21 1 1 31,17 wsch SPRZEDANE
M22 2 2 38,17 wsch SPRZEDANE
M23 2 3 47,45 Płn-wsch 8 499,00 zł 403 277,55 zł
M24 2 3 49,41 Płn-zach 8 799,00 zł 434 758,59 zł
M25 2 2 43,79 zach SPRZEDANE
M26 2 2 43,79 zach 8 599,00 zł 376 550,21 zł
M27 2 2 43,79 zach REZERWACJA
M28 2 2 39,4 Płd-zach SPRZEDANE
M29 2 2 31,93 płd SPRZEDANE
M30 2 3 55,14 Płd-zach 8 599,00 zł 474 148,86 zł
M31 2 2 40,62 wsch 8 199,00 zł 333 043,38 zł
M32 2 1 31,17 wsch SPRZEDANE
M33 3 2 38,17 wsch SPRZEDANE
M34 3 3 47,45 Płn-wsch 8 499,00 zł 403 277,55 zł
M35 3 3 49,41 Płn-zach SPRZEDANE
M36 3 2 43,79 zach SPRZEDANE
M37 3 2 43,79 zach SPRZEDANE
M38 3 2 43,79 zach SPRZEDANE
M39 3 2 39,4 Płd-zach SPRZEDANE
M40 3 2 31,93 płd SPRZEDANE
M41 3 3 55,14 Płd-wsch SPRZEDANE
M42 3 2 40,62 wsch REZERWACJA
M43 3 1 31,17 wsch SPRZEDANE